Taiowa
 
Nancy Langston 
 "Taiowa"   
cast glass

$3000